Smaller Default Larger

MØTE I GRENDEUTVALET 26.AUGUST

Ropeidhalvøya Grendeutval har møte på Kjølvikstølen Grendehus tysdag 26.august.
Blant sakene som skal diskuterast er Kommuneplanen som ligg ute til høyring.
Alle møta i Grendeutvala er opne for tilhøyrarar.
Sjå heile saklista ved å klikke på den aktuelle datoen på Kalenderen til høgre.

Velkomen!

.
FaceBook