Smaller Default Larger

BUSS FRÅ GRENDAHUSET TIL BRUOPNING

Me er glade for at Statens Vegvesen legg til rette for at flest mogleg skal få høve til å delta ved bruopninga den 27.november.
No vert det sett opp buss i frå Grendahuset kl.9.30. Dei som har meldt seg på, har kanskje fått denne informasjonen allereie. Men er du usikker så ta kontakt med Nora B. Rygg hjå Statens Vegvesen, tlf: 99 24 66 57,
e-post: nora.rygg(a)vegvesen.no.

.
FaceBook