Smaller Default Larger
Filter
 • MØT ORDFØRAREN PÅ KLOPPÅ

  tysdag i denne veka, mellom kl.14.30 og 16.30, kan du treffa ordførar Gerd Helen Bø i kaffikroken på Joker Vatlandsvåg. 

  Er det noko du lurer på, så kan kanskje ordføraren svara deg. Har du ris eller ros, eller kanskje du berre vil slå av ein prat?

  Ordføraren har tidligare uttalt at ho håper at det å vera tilstades på butikken, vil gjera det endå enklare for folk å ta kontakt.

 • UNG HUSFLID TRENG OPPSATS-SKÅLER

  Ung Husflid skal lage oppsatser og er på jakt etter oppsats-skåler.

  Har du nokon liggjande som du ikkje bruker, kan du ta kontakt med Jorunn Kalvik på tlf: 915 74 178.

 • SKYTETRENING FOR 5.-10.KLASSE

  Hebnes Skyttarlag informerer om at det er skytetrening for 5.-10.klasse kvar måndag kl.18.00 fram til jul.

 • INFORMASJONSMØTE OM SPLEIS.NO

  Sparebankstiftelsen SR-Bank inviterer frivillige organisasjonar til informasjonsmøte om Spleis.no. 

  Last ned PDF for meir informasjon eller sjå nedanfor.
  Lars Arne Bjørkland køyrer og har ledig plass i bilen, så ta kontakt om du vil sitja påWink


 • FØRJULSAKTIVITETER PÅ ROPEIDHALVØYA

  Det er adventstid og med det følgjer diverse førjulsaktiviteter. Denne veka kan du få med deg både julakonsert og adventsfest på bedehuset. Neste veke, onsdag 7.12., inviterer Bygdekvinnelaget alle til ein koseleg kveld med papir-julatre-laging, utlodding, kaffi og litt og bita i, (påmelding til Helen). Laurdag 10.12. inviterer korpset til Luciafest med korpskonsert, middag, kaffi, kaker og utlodding. Dette er berre noko av det som skjer på Ropeidhalvøya i desember. Følg med på kalenderen og gje beskjed til Nina om du saknar aktivitetar som bør inn der. 
  Ønskjer alle ei fin adventstidLaughing


 • VELKOMEN TIL JULEOPNING

 • DÅ ER BRUA OPEN!

  Over 1.000 personar møtte opp til bruopninga i går. Første bil over brua frå vestsida, var Johan Skryten. Han vart møtt av fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal som hadde med ein blomebukett.

  Her kan du sjå klypp frå TV HAUGALAND,
  og NRK.

 • MEIR INFORMASJON FRÅ STATENS VEGVESEN

  FRÅ STATENS VEGVESEN:

  Nytt tilbod om å bli med på opninga

  Vi har tidlegare invitert folk til å melde seg på for å vere med på opninga av fv.46 Sandsfjordbru-prosjektet 27. november. Det blir busstransport for desse frå Sand.

  Vi har stor pågang av folk som vil vere med. Etter mange gode innspel frå folk i kommunen set vi også opp busstransport frå Kjølvikstølen grendahus på Ropeid-halvøya. I tillegg vert det sett opp buss frå Lovraeidet.

  Tidspunkt for bussreise:

  - Buss frå Kjølvikstølen grendahus klokka 9.30 (bussen tar ferja frå Ropeid kl.10.15)

  - Buss frå Sand ferjekai klokka 10.45.

  - Buss frå Lovraeidet kl.10.55 (koblar seg på busskolonna som kjem frå Sand)

  Felles avreise

  Alle bussane skal køyre saman langs ny veg fram til den nye rasteplassen ved Seljevika kor det vert offisiell opning kl.11:45. Etterpå går alle tilbake til bussane, og så køyrer vi i kolonne over brua og vidare langs traseen til den nye bussterminalen på Øvrabø. Der vil kolonna dele seg, der dei fleste bussane returnerer til Lovraeidet og Sand, og dei som skal til Kjølvikstølen grendahus vert frakta dit.

   

  Det er ønskeleg at dei fleste følger bussane. Evt privatbilar som møter opp ved Tysingvatnet vert stilt opp bak busskolonna. Det vil ikkje vera anledning å komme til sjølve opningsmarkeringa via Ropeid-sida. Det vil ikkje verta åpna for allmenn ferdsel innafor prosjektområdet før «opningskolonna» er ute av området. Dette er av omsyn til tryggleiken til alle som deltar.

  Til orientering så har kommunen bestemt at elevar frå 5.-7. trinn og ungdomsskulen skal få delta. Det vert eigne bussar og opplegg for desse. Andre barn i følge med vaksne er sjølvsagt velkomne til å delta.

  Påmelding til opninga

  Send påmelding til Nora Rygg, nora.rygg@vegvesen.no eller på tlf. 992 46 657 innan fredag 20.nov.

  Her må du gi beskjed kor du vil ta bussen ifrå.

   

 • BUSS FRÅ GRENDAHUSET TIL BRUOPNING

  Me er glade for at Statens Vegvesen legg til rette for at flest mogleg skal få høve til å delta ved bruopninga den 27.november.
  No vert det sett opp buss i frå Grendahuset kl.9.30. Dei som har meldt seg på, har kanskje fått denne informasjonen allereie. Men er du usikker så ta kontakt med Nora B. Rygg hjå Statens Vegvesen, tlf: 99 24 66 57,
  e-post: nora.rygg(a)vegvesen.no.

 • SØKNADSFRIST TIL KULTURMIDLAR OG RUSFRIE UNGDOMSTILTAK ER 1.12.15

  Ropeidhalvøya Grendeutval informerer om at søknadsfristen til kulturmidlar og rusfrie ungdomstiltak, er tysdag 1.12.15.

  Skriftleg søknad kan sendast til Grendeutvalet v/leiar Torbjørg Tveita,
  e-post: torbjorg.tveita(a)suldal.kommune.no.

 • VIKTIG INFORMASJON I SAMBAND MED BRUOPNING

  Det er mange som har hatt spørsmål i samband med transporten til og frå bruopninga den 27.november. Leiar i grendeutvalet har vore i kontakt med Statens Vegvesen, og dei har følgjande ny informasjon;

  Etter opningsseremonien vil det vere mogleg å følgje buss over brua og vidare til Øvrabø og Ropeid, for å hente bilane sine der.

  Statens Vegvesen presiserar at det IKKJE vil vere høve for nokon å gå eller køyre over brua før den er opna. Dette er av praktiske og sikkerhetsmessige omsyn.

  Alle som skal vere tilstades under opningsseremonien må melde seg på til busstransport, både til og frå. Dette er veldig viktig!

  PÅMELDINGSFRIST: 18.november.
  Hugs å gje beskjed om du skal følgje bussen attende til Sand eller til Ropeid.

  Du melder deg på til Nora Rygg på e-post: nora.rygg(a)vegvesen.no eller tlf: 992 46 657.
  Ho kan også svare på andre spørsmål vedk bruopninga.

 • MERKING AV TURSTIAR

  Vil du vere med å setje opp skilt og merke turstiar på halvøya?
  Det blir møte på Kjølvikstølen Grendahus måndag 9.november kl.19.00. Der vil Elin Tjordal Haugen frå Suldal Vekst vere med og informere om Turmerkeprosjektet.
  Me fordelar turar, og utstyr til merkinga blir delt ut.

  Møte er ope for alle!

  Helge Naustvik
  Turmerkeansvarlig for Ropeidhalvøya

 • VELKOMEN TIL JULEGATEOPNING PÅ KLOPPÅ

  Kom i julestemning og ta turen til Vatlandsvåg Handel og julegateopning fredag 28.november kl.18.00. 
  Det vert tenning av julegrana, julesongar ved Marvik Musikkorps, graut, ein god drøs og mange gode tilbod. 

 • JULEKAKEBAKING MED BYGDEKVINNELAGET

  Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag inviterer til den årlege julekakebakinga på Marvik skole, onsdag 3.desember kl.19.00. Få med deg heim 5 kakesorter på ein gang!Smile
  Meld di interesse til Turid på tlf: 400 600 97, innan 28.november. Påmelding er bindande.
  Kr.100,- for medlemer.
  Kr.150,- for andre.

 • HAR DU MEININGAR OM KOMMUNENS BUDSJETT FOR 2015?

  Rådmannen har lagt fram forslag til budsjett og handlingsplan for perioden 2015 - 2018. I Vedleggsheftet finn du skisseprosjektet til Suldal Bad, tiltak som ikkje er prioritert, og innspel frå andre.
  Politikarane skal gjere endeleg vedtak i kommunestyremøte den 9.desember

  Ropeidhalvøya Grendeutval har møte tysdag 18.november kl.19.00 på Kjølvikstølen Grendahus. Ei av sakene dei skal diskutere der, er kommunens budsjett og handlingsplan. 
  Har du meiningar om budsjettet? Du kan vere med å påverke! Gje tilbakemelding til medlemer i Grendautvalet i førekant av møtet eller til ein politikar.

 • GRENDAHUSET TRENG HJELP AV DEG:)

  Mange har sikkert fått med seg at storsalen på Grendahuset skal bli ny og fin. No er det tid for malingsarbeid, og styret inviterer til dugnad i neste veke, frå tysdag 11.november.
  Har du tid og lyst å hjelpe til? Det blir maling både på dagtid og kveldstid, så då er det berre å melde si interesse.
  Gje beskjed til Ingar kor tid du vil kome, på telefon 900 52 705, sms eller e-post: inaus(a)online.no.

 • MATLAGINGSKURS - AKSJON SUNN MATGLEDE

  Har du lyst til å lage meir mat saman med barn eller barnebarn?
  Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag inviterer til kurs som handlar om å skapa sunne matvaner i kvardagen og auke den praktiske kunnskapen om råvarer og matlaging.
  På kurset vert det fokusert på matglede og trivsel rundt mat og måltid. Kurset er for alle uansett alder og erfaring.
  TID OG STAD:
  Tysdag 11.november kl.17.30 - 20.30 på Grendahuset.

  PÅMELDINGSFRIST: 9.november.
  KONTAKTPERSON: Astri B. Øvrebø - tlf: 92 68 46 87

 • LANSERING AV BYGDEBOK FOR JELSA, BIND II

  Måndag 2.desember kl.19.30 vert det ope møte på Kjølvikstølen Grendahus.
  Program:
  - Overrekking av boka til ordføraren
  - Bygdebokskrivar Ernst B. Drange fortel om arbeidet med boka
  - Korpset spelar
  - Sal av mat og kaffi
  VELKOMEN!

 • JULEKAKEBAKING

  Velkommen til julekakebaking på Marvik skule 4. des kl. 19.00. Påmelding til Lena Nergård på sms: 938 18 176 innan 2. des. Kr. 50 for medl, kr. 100 for ikkje-medl.

  Få unna 4-5 sorter på ein kveld i sosialt lag med gløgg og drøs. Ta med: kjevle, kakeboksar og forklé. 

  Vel møtt! 

 • GRAUTFEST OG JULETRETENNING

  På fredag 29.november kl.18.00, blir det "julegateopning" på Kloppå, Joker Vatlandsvåg. Gjer helgahandelen og få servert graut, saft, julekaker og korpsmusikk. Då kjem du garantert i den rette julestemninga.

 • STÅANDE APPLAUS!

  Revyframsyninga Utlebøen bensin og spøt fekk ståande applaus på Kjølvikstølen Grendahus laurdag kveld. Med fullsett sal kom høgdepunkta som perler på ei snor, strålande akkompagnert av dyktige musikarar, og nitti minutt forsvann som ein vind. Etter framsyninga var det tid for god mat og drikke, og mingling og dingling som det stod i programmet. Dagen derpå sitt me igjen med ei god kjensle av at dette var bra for både kropp og sjel. Skodespelarar, revyband, tekstforfattarar og komitè har all grunn til å vere stolte, dette vil me ha meir av!

 • Festkveld 23.11

  Nedtellinga er starta til det brakar laust med revy på Kjølvikstølen laurdag. Arrangørane minner om at det ikkje er lov å ha med medbragt drikke, men at alle kan kjøpe drikke i baren med KONTANTAR, så hugs lommeboka denne kvelden. Baren vil vera open før og etter forestilling. 
  Minner også om at det her diverre ikkje er opent for andre å komma på festen seinare.

 • JA ELLER NEI TIL BASSENG?

  Kva meiner du? Bør Suldal kommune spandere på seg eit nytt symjebasseng, eller klarer me oss godt utan? På onsdag den 20.november kl.20.00 kan du høyre politikarane diskutere dette i Kjedlaren på Suldal Hotell. Då stiller Arbeiderpartiet og Høgre som begge har flagga ja til basseng, og Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som nok er meir lunkne til heile idèen.
  Har du noko du ønskjer å spørje om?
  Ta med deg andre halvøybuar og møt opp, og la dei folkevalde høyre di meining!

 • MARVIK MUSIKKORPS TRENG EI HJELPANDE HAND

  Marvik Musikkorps treng hjelp på kjøkenet ved årets Luciafest laurdag 14.desember. Har du tid og lyst så kan du ta kontakt med Sonia på telefon 97 66 41 84.

 • GYMSALEN PÅ GRENDAHUSET ER STENGT I VEKE 47

  Idrettslaget Haugil melder om at gymsalen er stengt for all trening i veke 47 grunna øving til revy.

 • MITT LIV - MINE VAL

  Folkeakademiet Suldal inviterer til talkshow på Kulturhuset måndag den 18.november kl.19.30. Her skal fire suldøler prata om foreldrerolla, kva dei har gjort, kva val dei har tatt og kva dei tenker om framtida. Me oppmodar spesielt alle halvøybuar til å ta turen denne kvelden - Lena Nergård i frå Hebnes er ein av dei fire suldølaneLaughing

 • HAR DU TURBILETE?

  Ryfylkeguiden og Suldalsbrosjyra treng bilete i frå turar på Ropeidhalvøya, (Grytenuten, Fjetlandsnuten, osb). I tillegg vil dei også gjerne ha bilete av folk på sykkeltur på halvøya.
  Så då oppmodar me alle om å ta ein kikk igjennom bildearkivet sitt og sende aktuelle bilete til: joker.vatlandsvag@ngbutikk.net, eller på minnepenn til Kloppå.
  No har me eit godt høve til å profilere Ropeidhalvøya i populære publikasjonar!

 • TID FOR Å BETALE HAUGIL-KONTINGENTEN

  Alle som er med på aktivitetar gjennom Haugil må betale kontingent. Desse aktivitetane er;
  - Fotball i frå 1.klasse til vaksen
  - Aktiviteter i ballbingen
  - Dametrim
  - Trening i treningsrom (kr.100,- i tillegg)
  - Halvøycup
  - Turar
  Les meir om kontingentprisar og betalingsinformasjon på IDRETTSLAGET HAUGIL.

 • PIZZAKVELD OG UTDELING AV POKALAR

  På fredag den 8.november inviterer Haugil alle fotballspelarane til pizzakveld, utdeling av pokalar og leiker. Frå kl.19.00 - ca 20.30 på Grendahuset.

 • ADVENTSFEST DEN 1. OG 7.DESEMBER

   

  Me vil informera om at det er adventsfest både fyrstkomande laurdag den 1.desember og neste laurdag den 7.desember.

 • DUGNAD FOR BALLBINGEN

  På fyrstkomande laurdag 24.november inviterar Idrettslaget Haugil til dugnad.
  Det er ballbingen som står på programmet og du kan kome i frå kl.09.00 og utover dagen.
  Dei treng hjelp til å planere grunnen og til andre småting. Ta med deg ei grafse viss du har.
  Kaffi og noko å bite i. Velkomen!Smile

 • GRATULERER

  I laurdagens utgåve av Suldalsposten kunne me lesa at årets kulturpris gjekk til Wenche og Arne Johan Kjølvik. Ropeidhalvoya.com gratulerer så mykje med vel fortent pris.

 • REVY

  Endeleg etter mykje snakk inviterer Ropeidhalvøya bygdekvinnelag til myldrekveld for å "lodda" stemninga angåande REVY.

  Kan du bidra med: manusskriving og gode idear, dans, musikk, eit skjult talent, halvøyas beste humor? Går du rundt med ein skodespelar i magen, syng du i dusjen eller dansar på låvebrua, eller er du rett og slett berre forviten på kva dette er? Ide`ane er velkomne til å rulla inn, me drar fram den hysteriske humoren og håpar DU er ein av dei som vil bidra på Grendahuset til myldrekveld onsdag 9. januar kl. 19.30.

  For spørsmål kan ein sjå meir informasjon HER eller kontakta Elisabeth Bjørkhaug på tlf: 98494300 eller e-mail: ebjorkhaug@gmail.com

  Vel møtt!

 • FORUT KAFÈ I BARNEHAGEN

  Tysdag 27.november i frå kl.15.00 - 16.30 blir det Forut kafè i Kjølvikstølen Barnehage.
  Det blir "salsmesse", og mykje meir til inntekt for FORUT sitt barneprosjekt i Malawi.
  Sjå meir informasjon på PLAKATEN.
  Alle er velkomne!

 • NOVEMBER

  Mørke, kalde november er her - då er det ekstra kjekt å ta ein kikk på det flotte bilete av både mannfolk og fisk i Sterling White Halibut - månadens kalenderbilete!


  "Heimatt til ansvar for bygdeliv,
  for trivnad og framgang og til nytt driv".

 • KOM PÅ KABARET!

  I kveld kl.19.00 på Kulturhuset skal 10.klassane ved Sand skule presentere kabareten dei har jobba med i haust. Me kan røpe at det blir eit variert program med både song, musikk og film. 
  Ta med deg familie, vener og naboar og kom å sjå, dette blir kjekt!

 • BLI MED PÅ NISSEMARSJ

  Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag inviterar alle, både store og små, til å vere med på nissemarsj på sundag 4.desember.
  Nissemarsjen startar kl.16.00 i frå Kjølvikstølen Grendahus til "vanntårnet".
  Medaljar til dei yngste og havresuppe til alle etter marsjenLaughing.
  Finn fram nisselue/drakt og lommelykt og ver med oss!

 • HOGG DITT EIGE JULETRE PÅ HEBNES

  Har du lyst å hogge ditt eige juletre i år?
  Hjå Jan Magne og Lena på Hebnes kan du gå rundt i granskogen og finne det perfekte treet for akkurat di stove.
  Dei sel også klyppegrønt. 
  Ta kontakt med Lena på telefon; 93818176.

 • AVSLUTNING PÅ FOTBALLSESONGEN

  Det blir avslutning på fotballsesongen med mat og kos på Grendahuset torsdag 1.desember kl.18.00-19.30.

  Hugs innlevering av fotballdrakten denne kvelden.

 • JULEOPNING I VATLANDSVÅG OG I MARVIK

  Denne helga kan du få med deg juleopning både på fredag og laurdag på Ropeidhalvøya.
  Vatlandsvåg Handel inviterar alle til juleopning og tenning av julegrana på fredag kl.18.00. Servering av graut, julekaker, korpsmusikk og gode tilbod i butikken.
  På laurdag kan du ta turen til Marvik Landhandel kl.16.00. Då vil Ellen tenne julegrana og servere pølser, kaffi og gode tilbod i butikken. Korpset vil spele julesongar her også.

 • ÅRSMØTE I GRYTENUTEN 4H I KVELD

  Grytenuten 4H har årsmøte i kveld på Grendahuset i frå kl.18.00 - 19.30.
  Her finn du saklista.

 • UNGDOMSTREFF

  Ungdomstreff på KjølvikstølenOnsdag 16.11. startar ungdomstreffet opp att på Kjølvikstølen Grendahus klokka 19:00.

  Det er ein gjeng frå Lundeneset VGS som kjem til å komme til Kjølvikstølen ein gong i månaden og stå for ungdomstreffet.
  Det vert aktivitetar, som f.eks. gymsalaktivitetar, bordtennis og mykje meir. Det vert også mat, og eit lite ord for dagen.

  Ungdomstreffet er for dei som går i 8. klasse og oppover.

 • SAL AV KALENDEREN FOR ROPEIDHALVØYA 2012

  No er kalenderen for Ropeidhalvøya 2012 til sals på Vatlandsvåg Handel og Matkroken Marvik.
  Ein kan også kontakte Nina 90 99 63 24 eller Mette 92 85 10 56 i Bygdekvinnelaget.
  Kalenderen kostar kr.200,- og er i A3-format.

 • NYTT FRÅ HAUGIL

  Det blir litt omrokkeringar i trenarstaben i Idrettslaget Haugil. Arne Vatland sluttar som fotballtrenar, og Haugil ønskjer å takke han for innsatsen gjennom fleire år.
  Sverre Østebø blir trenar for Knott, mens Helge Naustvik overtek som trenar for Miniknott.
  Øyvind Hebnes blir ny trenar for Lilleputt.
  Daniel Cremer fortsett som trenar for Gut.

 • VIL DU VERE MED PÅ JULEKAKEBAKING?

  Onsdag 1.desember blir det julekakebaking på Marvik skule i frå kl.19.00.
  Vil du gjere unna 4 sortar på ein gong?
  Meld deg på hjå Bygdekvinnelaget på tlf. 90 99 63 24 - innan 28.11. 
  Gratis for medlemer og kr. 50,- for andre.

 • VELKOMEN TIL JULEOPNING PÅ KLOPPÅ

  Helge, Torill og Ingar inviterar til juleopning og 5-års jubileum på Kloppå, fredag 26.november kl.18.00.
  Tenning av julegran, korpset spelar, servering av graut og julekaker og gode tilbod i butikken.
  VELKOMEN.

 • JULETREPRODUKSJON PÅ HEBNES

  Hjå Lena Nergård og Jan Magne Myhre på Hebnes, er dei i full gong med å hogge årets juletre. Dei skal levere 3.500 tre i år og dei byrja hogsten allereie den 3.november. Nokon syns kanskje det er litt vel tidleg å tenke på jul i byrjinga av november, men for Lena og Jan Magne går det i juletre mest heile året. Akkurat no er dei 4 personar som arbeidar med å hogge, pakke og laste. Om nokre veker er dei siste juletrea sendt av garde og står nok pynta og fine i norske og tyske heimar på julaftan.

   

   

 • BYGDEKVINNELAGET INFORMERAR

  JULEMESSA
  På Kjølvikstølen laurdag 27.november i frå kl.11.00 - 15.00. Kafé og utlodding med fine gevinstar.

  JULEKAKEBAKING
  På Marvik skule onsdag 1.desember kl.19.00.
  Påmelding til Nina på mobil: 90 99 63 24.

  Bilete i frå julemessa i fjor:
   
   

   

 • JOKER MARVIK INVITERAR TIL KUNDEKVELDS

  På fredag kan du både handla og få deg kveldsmat på butikken i Marvik. Kundekvelds i frå kl.17.00 - 20.00. VELKOMEN TIL ALLE!

 • TRENINGSTIDER FOR FOTBALL

  Organisert fotballtrening vert som før, på torsdagar. Gå inn på Haugil si side for meir informasjon.

 • GRYTENUTEN 4H SIN HAUSTFEST

  Det vart ein veldig kjekk kveld på Grendahuset då Grytenuten 4H arrangerte Haustfesten sin, fredag 29.oktober. Du kan lese og sjå meir her.

July 2018
man tir ons tor fre lør søn
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31