Smaller Default Larger

ROPEIDHALVØYA BYGDEKVINNELAG SINE ROMJULSAKTIVITETAR

Ropeidhalvøya bygdekvinnelag inviterar til 

 

NISSEMARSJ 29.12.13 kl. 16.00 frå Kjølvikstølen grendahus. Ei koselig romjulstradisjon kor både små og store kan delta. Her stiller me med gode klede og nisseluer. Små nisseborn får medaljar for å delta på marsjen, og det er også tradisjon med ei nissekåring. Bygdekvinnelaget melder om at det vil bli sal av mat, så nokre nissemyntar kan vera greie å ha med. 

NYTTÅRSBADING 31.12.13 kl. 12.00 på Kloppå. Dette er kjempe kjekt, og alle som vil kan vera med. Her vil også bli servering av noko varmt for kroppane etter badinga. Eit dupp i fjorden må vel vera den beste måten å feira det nye året på!

 

Fastbuande, eller romjulsbesøkande, de er alle velkomne til å delta på Ropeidhalvøya bygdekvinnelag sine romjulsaktivitetar. 

Se også ropeidhalvøya si facebookside for meir informasjon.

.
FaceBook