Smaller Default Larger

SJØLVHOGST OG SAL AV PYNTEGRØNT HJÅ MYHRE JULETREGARD

Hjå Myhre Juletregard på Hebnes kan du hogge ditt eige juletre. Dei sel også pyntegrønt som kransar av kristorn, gran og einer, dørpynt og kristornbukettar.
Ta kontakt med Lena på telefon 938 18 176.

.
FaceBook