Smaller Default Larger

FOR ALLE


Sparebankstiftelsen SR-Bank har ei støtteordning som er retta mot lag og foreiningar som har aktivitetstilbod for born og unge. Denne støtteordninga vert kalla For Alle og ein kan søkje om midlar i perioden 19.august - 19.september.

Kanskje ditt lag eller foreining kan søkje på desse midlane?

Les meir om ordninga HER.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Lars Arne Bjørkland på e-post:
lars-bjorkland(a)hotmail.com.

.
FaceBook