Smaller Default Larger

MØTE FOR PRIVATE ANDELSEIGARAR I GRENDAHUSET

Styret i Grendahuset kallar med dette inn til møte for dei private andelseigarane i Kjølvikstølen Grendahus, onsdag 20.februar kl.20.00.
Det skal veljast 3 nye medlemer med varamedlemer for perioden 2013-2016.
Her finn du meir INFORMASJON.

.
FaceBook