Smaller Default Larger

SYKKELTUR VERT AVLYST

Det er meldt til dels store nedbørsmengder i dag. Sjølv om det ser tåleg bra ut akkurat no, velgjer me å avlyse sykkelturen til Torsteinbø.

.
FaceBook