Smaller Default Larger

BYGDEKVINNER OPNAR BYGDA

"Det finst mange gode bygder rundt i landet. Men ikkje alle er naudsynlegvis like gode å flytte inn i. Kva kan ein gjere for at bygda skal bli rausare - meir open - meir inkluderande?" 
Dette kan ein lese i Bygdekvinner nr. 4 10, og det handlar om Bygdekvinnelaget sitt prosjekt i 2011 - 2012, Bygdekvinnelaget opnar bygda. Prosjektet skal bidra til å stabilisere eller auke befolkninga i distrikta og gjere bygda meir attraktiv både som buplass eller lokaliseringsval for bedrifter.
Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag har bestemt at dei vil jobbe målretta med fleire tiltak dei neste to åra for å gjere halvøya til ei endå bedre bygd å bu i og å flytte til. 
Du kan lese meir i Bygdekvinner nr. 4 10. 

.
FaceBook