Smaller Default Larger
Filter
 • FØRJULSAKTIVITETER PÅ ROPEIDHALVØYA

  Det er adventstid og med det følgjer diverse førjulsaktiviteter. Denne veka kan du få med deg både julakonsert og adventsfest på bedehuset. Neste veke, onsdag 7.12., inviterer Bygdekvinnelaget alle til ein koseleg kveld med papir-julatre-laging, utlodding, kaffi og litt og bita i, (påmelding til Helen). Laurdag 10.12. inviterer korpset til Luciafest med korpskonsert, middag, kaffi, kaker og utlodding. Dette er berre noko av det som skjer på Ropeidhalvøya i desember. Følg med på kalenderen og gje beskjed til Nina om du saknar aktivitetar som bør inn der. 
  Ønskjer alle ei fin adventstidLaughing


 • VELKOMEN TIL JULEOPNING

 • DÅ ER BRUA OPEN!

  Over 1.000 personar møtte opp til bruopninga i går. Første bil over brua frå vestsida, var Johan Skryten. Han vart møtt av fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal som hadde med ein blomebukett.

  Her kan du sjå klypp frå TV HAUGALAND,
  og NRK.

 • MEIR INFORMASJON FRÅ STATENS VEGVESEN

  FRÅ STATENS VEGVESEN:

  Nytt tilbod om å bli med på opninga

  Vi har tidlegare invitert folk til å melde seg på for å vere med på opninga av fv.46 Sandsfjordbru-prosjektet 27. november. Det blir busstransport for desse frå Sand.

  Vi har stor pågang av folk som vil vere med. Etter mange gode innspel frå folk i kommunen set vi også opp busstransport frå Kjølvikstølen grendahus på Ropeid-halvøya. I tillegg vert det sett opp buss frå Lovraeidet.

  Tidspunkt for bussreise:

  - Buss frå Kjølvikstølen grendahus klokka 9.30 (bussen tar ferja frå Ropeid kl.10.15)

  - Buss frå Sand ferjekai klokka 10.45.

  - Buss frå Lovraeidet kl.10.55 (koblar seg på busskolonna som kjem frå Sand)

  Felles avreise

  Alle bussane skal køyre saman langs ny veg fram til den nye rasteplassen ved Seljevika kor det vert offisiell opning kl.11:45. Etterpå går alle tilbake til bussane, og så køyrer vi i kolonne over brua og vidare langs traseen til den nye bussterminalen på Øvrabø. Der vil kolonna dele seg, der dei fleste bussane returnerer til Lovraeidet og Sand, og dei som skal til Kjølvikstølen grendahus vert frakta dit.

   

  Det er ønskeleg at dei fleste følger bussane. Evt privatbilar som møter opp ved Tysingvatnet vert stilt opp bak busskolonna. Det vil ikkje vera anledning å komme til sjølve opningsmarkeringa via Ropeid-sida. Det vil ikkje verta åpna for allmenn ferdsel innafor prosjektområdet før «opningskolonna» er ute av området. Dette er av omsyn til tryggleiken til alle som deltar.

  Til orientering så har kommunen bestemt at elevar frå 5.-7. trinn og ungdomsskulen skal få delta. Det vert eigne bussar og opplegg for desse. Andre barn i følge med vaksne er sjølvsagt velkomne til å delta.

  Påmelding til opninga

  Send påmelding til Nora Rygg, nora.rygg@vegvesen.no eller på tlf. 992 46 657 innan fredag 20.nov.

  Her må du gi beskjed kor du vil ta bussen ifrå.

   

 • BUSS FRÅ GRENDAHUSET TIL BRUOPNING

  Me er glade for at Statens Vegvesen legg til rette for at flest mogleg skal få høve til å delta ved bruopninga den 27.november.
  No vert det sett opp buss i frå Grendahuset kl.9.30. Dei som har meldt seg på, har kanskje fått denne informasjonen allereie. Men er du usikker så ta kontakt med Nora B. Rygg hjå Statens Vegvesen, tlf: 99 24 66 57,
  e-post: nora.rygg(a)vegvesen.no.

 • SØKNADSFRIST TIL KULTURMIDLAR OG RUSFRIE UNGDOMSTILTAK ER 1.12.15

  Ropeidhalvøya Grendeutval informerer om at søknadsfristen til kulturmidlar og rusfrie ungdomstiltak, er tysdag 1.12.15.

  Skriftleg søknad kan sendast til Grendeutvalet v/leiar Torbjørg Tveita,
  e-post: torbjorg.tveita(a)suldal.kommune.no.

 • VIKTIG INFORMASJON I SAMBAND MED BRUOPNING

  Det er mange som har hatt spørsmål i samband med transporten til og frå bruopninga den 27.november. Leiar i grendeutvalet har vore i kontakt med Statens Vegvesen, og dei har følgjande ny informasjon;

  Etter opningsseremonien vil det vere mogleg å følgje buss over brua og vidare til Øvrabø og Ropeid, for å hente bilane sine der.

  Statens Vegvesen presiserar at det IKKJE vil vere høve for nokon å gå eller køyre over brua før den er opna. Dette er av praktiske og sikkerhetsmessige omsyn.

  Alle som skal vere tilstades under opningsseremonien må melde seg på til busstransport, både til og frå. Dette er veldig viktig!

  PÅMELDINGSFRIST: 18.november.
  Hugs å gje beskjed om du skal følgje bussen attende til Sand eller til Ropeid.

  Du melder deg på til Nora Rygg på e-post: nora.rygg(a)vegvesen.no eller tlf: 992 46 657.
  Ho kan også svare på andre spørsmål vedk bruopninga.

 • MERKING AV TURSTIAR

  Vil du vere med å setje opp skilt og merke turstiar på halvøya?
  Det blir møte på Kjølvikstølen Grendahus måndag 9.november kl.19.00. Der vil Elin Tjordal Haugen frå Suldal Vekst vere med og informere om Turmerkeprosjektet.
  Me fordelar turar, og utstyr til merkinga blir delt ut.

  Møte er ope for alle!

  Helge Naustvik
  Turmerkeansvarlig for Ropeidhalvøya

 • VELKOMEN TIL JULEGATEOPNING PÅ KLOPPÅ

  Kom i julestemning og ta turen til Vatlandsvåg Handel og julegateopning fredag 28.november kl.18.00. 
  Det vert tenning av julegrana, julesongar ved Marvik Musikkorps, graut, ein god drøs og mange gode tilbod. 

 • JULEKAKEBAKING MED BYGDEKVINNELAGET

  Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag inviterer til den årlege julekakebakinga på Marvik skole, onsdag 3.desember kl.19.00. Få med deg heim 5 kakesorter på ein gang!Smile
  Meld di interesse til Turid på tlf: 400 600 97, innan 28.november. Påmelding er bindande.
  Kr.100,- for medlemer.
  Kr.150,- for andre.