Smaller Default Larger

SPØRJEUNDERSØKING OM OPPVEKSTSENTER PÅ ROPEIDHALVØYA

Rådmannen i Suldal er bedt om å utgreie ulike alternativ til oppvekstsenter på Ropeidhalvøya.
Det er difor sendt ut eit spørjeskjema 
til foreldre til barn mellom 0 - 16 år. Undersøkinga er sendt til begge foreldre, som blir bedt om å svare kvar for seg. 

Dette fordi rådmannen ønskjer å få vite meininga til foreldra om plassering av oppvekstsenter på Ropeidhalvøya. 


Me oppmodar ALLE som har fått tilsendt spørjeundersøkinga, om å sende inn svar innan 10.september. 

Svara vil handsamast konfidensielt og vil vere anonymiserte når dei vert lagt fram for politisk handsaming.

Barnehage - skule - oppvekstsenter Ropeidhalvøya

 

 

 

 

   
.
FaceBook
June 2018
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28