Smaller Default Larger
Filter
 • SKYTEPRØVE FOR STORVILTJEGARAR 2016

  Også i år må alle dokumentera 30 obligatoriske skot før sjølve prøven.

  Desse skota må gjennomførast over minst 2 dagar, på godkjent skytebane og dei må attesterast av eit skyttarlag.
  Skyttarlaget kan ikkje gi dispensasjon frå desse krava.

  Hebnes Skytterlag har satt av fylgjande dagar til trening og skyteprøve på skytebanen på Kalvikleite:
  OBS OBS, Forandring i tidspunkt!!
  Mai, Juni og Juli
  Fredag 27/5, 3/6 og 1/7 kl 1900-2000.
  Lørdag 28/5, 4/6 og 2/7 kl 1000-1200.
  Søndag 29/5, 5/6 og 3/7 kl 1300-1400.

  Ansvarleg 1.helg: Ingar/Ivar-André.
  Ansvarleg 2.helg: Tor Øystein/Kjetil T.
  Ansvarleg 3.helg: Hallvard/Jan Kato.
  Det blir sal av både skarpe skot og blyspiss.

  Pris:
  Skarpe skudd : Kr 150.- (20 skudd).
  Blyspiss : Kr 300.- (20 skudd).
  Medlemskontingent, treningsskyting og sjølve skyteprøven koster kr 300.- (kontant betaling).
  For dei som har skote 30 prøveskudd ved andre skytebanar, er prisen kr 200.-
  Det blir eit ekstragebyr på kr 200.- for dei som ikkje skyt på oppsatte tider.

  Hebnes Skyttarlag

 • 17. mai 2016 - program

  Velkommen til ein gild dag med 17. maifeiring på Kjølvikstølen. I år begynner me klokka 10.00, då går toget med korpset i front. Her er programmet for heile dagen: